Υπηρεσίες

Τομείς ειδίκευσης δικαίου:

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο εξειδικεύεται στην σύσταση & λύση εταιριών, τροποποίηση εταιρικών, πτωχεύσεις. Περαιτέρω στην έκδοση Διαταγών Πληρωμής (ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές) και εμπορικών διαφορών πάσης φύσεως. Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Καταχωρεί επωνυμίες και εμπορικά (ημεδαπά και κοινοτικά) σήματα. Εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΜΙ  (Γραφείο Εναρμόνισης Στο Πλαίσιο Της Εσωτερικής Αγοράς - Εμπορικά Σήματα και Σχέδια  - Office for Harmonization in the intermal Market - Trade Marks and Designs)

  • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ειδικεύεται σε υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου. Ενδεικτικά: μεταβιβάσεις ακινήτων, προσημειώσεων & εξαλείψεων, υποθέσεις διαζυγίων, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, δικαστικής συμπαράστασης, αναγνώριση πατρότητας, αναγνώριση αλλοδαπού τίτλου, μισθωτικές διαφορές, διαφορές από αδικοπραξίες.

  • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Είτε πολιτικώς ενάγων είτε κατηγορούμενος, το γραφείο μας μπορεί να σας εγγυηθεί την αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων σας στα ποινικά δικαστήρια. Αναλαμβάνουμε δε ενδεικτικά, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, τη διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων κλπ.

  • ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις παντός εγγράφου στις γλώσσες Γερμανικά & Αγγλικά.

Εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διερμηνέων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Το γραφείο αναλαμβάνει επίσης:

- νομικά θέματα ομογενών.

- έκδοση αδειών παραμονής και πολιτικού ασύλου για αλλοδαπούς.

- έκδοση συντάξεων από όλους τους φορείς.

- υπερχρεωμένα νοικοκυριά

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το δικηγορικό γραφείο απαρτίζεται από επίλεκτους συνεργάτες σε όλη την επικράτεια.

Εξειδικευμένα Δικηγορικά Γραφεία άλλων πόλεων της Ελλάδος.

    Συμβολαιογράφοι

                Οικονομολόγοι

                Πολιτικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί

                Τοπογράφοι

                Δικαστικοί Επιμελητές

                Πραγματογνώμονες

                Γραφολόγοι κλπ.

  • ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

               Ελληνικά, Γερμανικά και Αγγλικά